Kadın | Konular | Kitaplık | İletişim

Hayra Bint Ebî Hadred (radiyallahu anha)

Meşhur sahabî Ebu´d-Derdâ künyeli (Uveymir İbn Malik)´in hanı­mı Ummu´d-derdâ künyeli Hayra Bint Ebî Hadred´dir. UmmıTd-Derdâ şöyle anlatır:

Ebu´d-Derdâ kendisine ait bir puta bağlıydı. Aile efradı ise Rasûlüllah´a [S.A.V) tabî olmuşlardı. Abdullah İbn Ravâha ?Hassan İbn Sa­bit, Abdullah İbn Ravâha ve Ka´b İbn Mâlik Rasûlüllah´in (SAV) şair­leriydi? Ebu´d-Derdâ´nın cahiliye döneminden kardeşliğiydi. Onu, şöy­le diyerek İslâm´a davet ediyordu:

? Ebu´d-Derdâ! Son yurdunun İslâm olmasını arzu eder misin? Ebu´d-Derdâ ise buna yanaşmıyordu. Ebu´d-Derdâ bir gün putunun üze­rine bir mendil koydu ve dışarı çıktı. Arkasından Abdullah İbn Ravâha geldi ve evime girdi. Ebu´d-Derdâ´yı sordu. Az önce dışarı çıktığını söyledim. Ben saçımı tarıyordum. İbn Ravâha içeri girdi, yanında bir keser vardı. Putu indirdi ve onu parçalamaya başladı. Bir yandan da kendi kendine bütün şeytan isimlerinden oluşan şiirler söylüyordu:

«Duyunuz! Allah´la birlikte anılan herşey bâtıldır.»

O bu puta vurup duruyorken keser sesini işittim de şöyle dedim :

? İbn Ravâha beni mahvettin..

İbn Ravâha çıktı, arkasından da Ebu´d-Derdâ eve döndü. Beni kor­kudan ağlıyor görünce:

? Neyin var, diye sordu. Ben:

? Arkadaşın Abdullah İbn Ravâha eve girdi ve şu gördüğünü yap­tı, dedim.

Ebu´d-Derdâ parçalanmış puta baktı ve çok mu çok kızd... Sonra

düşündü ve şöyle dedi :

? Eğer bu putta bir hayır olsaydı kendisini savunurdu. Sonra Abdullah İbn Ravâha´nm yanına gitti. Onu bulunca:

? Beni Muhammed´in yanına götür, dedi. İkisi birlikte Rasûlül-lah´a (S-A.V) vardılar ve Uveymir b. Mâlik [Ebu´d-Derdâ) müslüman oldu.

Ümınü´d-Derdâ (Uveymir´in hanımı) İse kadınların ileri gelenle­rinden, akıllı, düşünür ve ibâdete düşkünlerindendi.

Rasûlüllah (S.A.V) Ebu´d-Derdâ´yla Selmân-ı Fârisî´yi kardeş yap­mıştı.. Selman (bir gün) Ebu´d-Derdâ´yı ziyaret için geldiğinde Üm-müd-Derdâ´yı pejmürde ve kahırlı bir vaziyette gördü. Bunun üzerine:

? Neyin var, diye sordu.´

(Hayra Bint Ebi Hadred) Ummu´d-Derdâ :

? Kardeşin Ebu´d-Derdâ, dünyalık hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor (dünyadan elini eteğini çekti.) Geceleri uyumaz oldu, diye cevap verdi.

Bu cevaba karşılık Selman sustu ve Ebu´d-Derdâ ile konuşmadı. Ummu´d-Derdâ onlara yemek hazırlamak için kalktı.. Yemeği yedikle­rinde Ümmü´d-Derdâ yataklarını hazırladı. Selman uyudu. Ebu´d-Derdâ ise biraz uyuduktan sonra namaz kılmaya kalktı. Selman hemen elbi­sesinden tuttu ve :

? Ebu´d-Derdâ! Yat uyu! dedi.

Ebu´d-Derdâ biraz uyudu sonra namaz kılmak için yine kalktı..Sel­man onu tekrar tutarak;

? Yat, dedi.

Ebu´d-Derdâ yattı. Gecenin son üçte biri oiunca Ebu´d-Derdâ na­maz kılmak için kalktı. Bu sefer Selmân-i Fârisi :

? Şimdi namaz için kalk, dedi.

Şafak atınca Rasûlüllah (S.A.V) in arkasında (sabah namazını) kıl inak için beraberce çıktılar. Ebu´d-Derdâ şöyle dedi :

?Seni mutlaka Rasûlüllah´a (S.A.V) şikâyet edeceğim.

? Ebu´d-Derdâ Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Çoluk-çonun senin üzerinde hakkı var. Vücûdunun senin üzerinde hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver.

Sabah namazı bitince Ebu´d-Derdâ Rasûlüüah (S.A.V)ın kulağı­na eğildi ve Selmân-ı Farisî´nin yaptığını şikâyet etti. Bunun üzerine Rasûlüllah (S.A.V) :

«Bize ruhbaniık emredilmedi.. Selman doğru söylemiş.»

Ummu´d-Derdâ, Rasûiüllah (S.A.V) mescidde otururken yanına girdi. Rasûlüllah (S.A.V)´ın şöyle dediğini işitti:

«Mizana güzel ahlaktan daha ağır birşey konmaz.»

Ummu´d-Derdâ bir gün hamamdan çıktı. Rasûlüllah kendisiyle ka şılaştı da ona şöyle dedi :

? Ummu´d-Derdâ nereden geliyorsun? Ummu´d-Derdâ cevab verdi:

? Hamamdan.

Bunun üzerine Rasûlülİah (S.A.V):

? Bir kadın annelerinden birinin veya kocanın evinin dışında el­bisesini çıkarırsa kendi eviyle Aliah Ta´âlâ´nm arasındaki perdeyi yırt­mış olur» buyurdu.

Ebu´d-Derdâ´ya birisi misafir oldu. Ebu´d-Derdâ ağırdan aldı, der­ken misafir karnı aç yattı. Çocuklar da aç aç uyudular. Ummu´d-Üerdâ kızgınlıktan küplere binmiş olarak geldi ve :

? Geceden beri bize eziyet ettin sen, dedi. Ebû´d-Derdâ :

? Ben mi?

? Evet. Misafirimiz ve çocuklar aç aç gecelediler. Bunun üzerine Ebu´d-Derdâ kızdı ve :

? Vallahi ben bu gece, şu önümdeki yemekten yemeyeceğim,

dedi.

Ummû´d-Derdâ da :

?Vallahi ben de o yemeği sen yemeden yemeyeceğim, dedi.

Arkasından misafir uyandı ve :

?Size ne oluyor? diye sordu. Ebu´d-Derdâ:

? Beni günaha mı sokacaksın, ben şöyle şöyle sevap umuyorum.. Misafir :

? Vallahi, siz yemedikçe ben de yemeyeceğim.

Ebu´d-Derdâ, yemeği ortada görünce misafirle çocuklar aç olduğu için yemekten yedi. Sonra Nebiye (S.A.V] olup bitenleri haber verdi ve :

Yâ Resûlellah! Yemek ortadayken, misafir ve çocuklar da aç olun­ca elimi uzattım ve yedim. (Ben böyle yapınca) onlar da yedileF ve ye­minlerini-yerine getirdiler. Vallahi, yâ Rasûlellah! Ben günah işledim.

Rasûlüllah (S.A.V) :

Aksine sen onların en iyisi ve en dürüst hareket edenleriydin.

Ummu´d-Derdâ, Ebu´d-Derdâ´dan bir hizmetçi istedi. Bunun üze­rine Ebu´d-Derdâ ona şöyle dedi :

? Rasûlüllah´i (S.A.V) şöyle derken duydum:

Kul, hizmetçi edinmedikçe Allah ile beraber, Allah onunla bera­berdir. Hizmetçi edindiği zaman ona, hesap (vermek) vacib olur.»

Hayra Bint Ebi Hadred yani Ümmü´d-Derdâ el-Kübra, Ebu´d-Derdâ´­dan önce Şam´da Emîr´ü´I-Mü´minîn Hz. Osman´ın halifeliği sırasında vefat etti. Ebu´d-Derdâ, Huceyme Bint Huyeyy el-Visabîyye Ümmü´d-Derdâ es-Suğra ile evlendi. Bu kadın Peyamber´i (S.A.V) görmedi (ya­ni sahabî değildir). [1]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 490-493.


Kategoriler

- evlilik - Saglik - çocuk - Cocuk Psikolojisi - Duygu ve Düsünce Yazilari - kadın - sağlık - Bebek ve Cocuk Sagligi - SEVGİ - Rasûlüllah - aile - mutluluk - Cocuk Gelisimi - anne - Sevgi - Diyet - çocuk gelişimi - Dekorasyon - Gebelik - hastalik - bebek - diyet - Hastaliklar - evlilik - kanser - Şifalı Bitkiler - erkek - cocuk egitimi - çocuk hastalıkları - Cilt Bakimi - Aşk - Gülay Atasoy - güzellik - Güzellik - Peygamber - kalp - baba - beslenme - hayat - aşk - Kadin Hastaliklari - Mutfak - müslüman - Islam ve Kadin - Senai Demirci - Şiir - tedavi - Alternatif Tib - Mehtap Kayaoğlu - dua

MollaCami.Com